Archief

Nieuw in archief | Artikel overzicht
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

2013-04-01

Nieuw: Paard leasen bij Klassiek Paardrijden!

De mooiste leerweg voor een ruiter is te leren op een goed geschoold paard, die de oefeningen en hulpen al kent.

Mijn persoonlijke ontdekkingstocht naar de ware Rijkunst heb ik kunnen doen door het werken met en voelen en trainen van heel veel verschillende paarden.

Zij zijn als het ware mijn levende studieboeken. Ieder paard heeft zijn unieke eigenschappen en zijn eigen verhaal en boodschap, waardoor ieder paard een eigen benadering en plan van aanpak op maat vergt. De schat aan informatie die ik hierdoor heb kunnen vergaren en nog steeds verzamel is immens.

Voor velen is het hebben van een eigen paard een droom en is het niet mogelijk een dergelijke weg te bewandelen.

Heb je geen eigen paard maar zou je wel graag met paarden willen omgaan en werken, dan biedt Klassiek Paardrijden je de mogelijkheid een goed geschoold paard te leasen, waarmee je jezelf kan ontwikkelen in de Rijkunst. 

Dit is een zeer waardevolle leerweg om jezelf te ontplooien als individu, als ruiter en als trainer.

Wat houdt een leasepaard in?

 • Wanneer je een paard bij Klassiek Paardrijden least, krijg je persoonlijke ondersteuning door middel van twee lessen per maand.
 • Afhankelijk van je tijd en mogelijkheden kan je gemiddeld drie keer per week zelfstandig met het paard werken. Na verloop van tijd, als er een band is ontstaan en er sprake is van wederzijds vertrouwen, bestaat ook een bosrit tot de mogelijkheden.
 • Het harnachement wordt geleverd door Klassiek Paardrijden.
 • Overige wensen kunnen altijd in onderling overleg geregeld worden.
 • De zorg en kosten voor bijvoorbeeld tandarts, entingen, ontwormen, dekens, hoefsmid blijven voor Klassiek Paardrijden. 

De totale kosten hiervoor bedragen € 275,00 per maand.

Denk je dat dit wat voor jou is of wil je meer weten, stuur dan een email naar info@klassiekpaardrijden.nl of vul onderstaand formulier in. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

2016-05-24

Les van Manon van Wissen

26 april 2016

Bij ons op stal werd op 26 april een lesclinic "proefgericht trainen" aangeboden door Marlon van Wissen voor de wedstrijdruiters. Alhoewel ik geen wedstrijden meer rijd, maar natuurlijk wel dagelijks mijn paarden train, had ik me als deelnemer opgegeven voor een les "doelgericht" trainen. 

Marlon is een wedstrijdruiter en rijdt en jureert op subtop niveau en geeft vele lessen en clinics. 

Na zeker tien jaar geen les meer te hebben gehad in de wedstrijddressuur, vond ik het best spannend.

Mijn optoming is natuurlijk anders met de kaptoom en de kandare, maar ook de barebackpad is niet normaal in de reguliere sport. Daarnaast rijd ik altijd zonder sporen.

Na kennis gemaakt te hebben, vroeg Marlon naar mijn doel van de les.

Omdat ik veel wedstrijdruiters les geef, wil ik graag de aansluiting en de feeling behouden met deze tak van sport. De beste leerweg hiervoor is zelf ervaren.
Bovendien kan je altijd van iedereen iets leren.

Voor deze les had ik mijn merrie Unity gekozen. Unity heeft vroeger veel wedstrijden gereden, tot aan de Lichte Tour. 

Marlon  was erg open minded en had geen problemen met mijn afwijkende optoming. We spraken af dat zij mij aanwijzingen zou geven zoals zij vanuit wedstrijd oogpunt naar mij keek.

Na even gestapt te hebben, gingen we al gauw draven en daarna over in galop.

De aandacht ging vooral uit naar het over de rug bewegen door het paard lang en laag in te stellen (oren op schofthoogte) en hierin voorwaarts te rijden. Het voorwaarts was vooral gericht op ruime beweging en niet op sneller bewegen.

De oprichting die Unity al snel biedt moest ik niet toestaan. Mijn handen moesten laag blijven en hiermee het voorwaarts neerwaarts gaan waarborgen. 

De mate van lengtebuiging, waarmee ik normaliter werk, vond zij werkelijk "to much". Zij zag dit als verbuigen, waardoor de buitenschouder naar buiten zou lopen.

Het rechtrichten hield voornamelijk in dat het paard zijn voorhand voor de achterhand moet houden, maar hierbij was geen sprake van lengtebuiging.

Stelling en een beetje buiging werd alleen gevraagd in een wending of op de cirkel. Op de rechte lijn, zou het paard op beide teugels evenveel druk in beide teugels moeten geven, waarbij ze wel benoemde dat het paard wigvormig is en dus iets schoudervoor gereden moet worden langs de wand. Maar dit alles zonder buiging.

Hierbij werd niet gekeken naar het verschil in achterbeen gebruik.

De los-vast verbinding (flapperen) van de teugels was voor Manon een doorn in het oog. Begrijpelijk, maar reuze moeilijk voor mij om dit nu even anders te doen. Maar met de kaptoomteugel heb ik een poging gewaagd. De kandareteugel vind ik hiervoor niet de juiste teugel, zeker omdat we niet aan verzameling werkten, maar juist aan voorwaarts neerwaarts gaan.

Ook de zit kreeg veel aandacht. De benen moesten rustig, ontspannen langs de buik van het paard naar beneden hangen en alleen drijven als het nodig was. Hierbij mochten de tenen niet te ver naar buiten gedraaid worden, omdat dit de ligging van het been veranderd.

Heel logisch! De BBP echter maakt het niet altijd mogelijk om exact zo te zitten, zoals je dat op een zadel zou kunnen. De ribbenboog van het paard bepaalt in grote mate de ligging van je been. Hoe breder geribd hoe sneller je in stoelzit komt te zitten en je bovenbeen naar buiten draait. 

De rug en schouders moesten losjes blijven en rechtop, waarbij je met een "losse" ontspannen zit (los in de liezen) mee kan bewegen met je paard. De zitbeenderen in het zadel houden en rustig mee roteren vanuit een losse rug. Ook dit klinkt erg bekend.

De handen moesten netjes rechtop aan weerszijden van de schoft en niet terugwerken. Met name met de binnenteugel mocht ik niet teveel doen, zachtjes spelen met mijn vingers op de teugel, en iets naar binnen leiden. In de galop wilde ze vooral de rechtgerichtheid zien en moesten we meer sprong maken.

De rechtgerichtheid hield dus in dat de buiging eruit moest en de buitenschouder echt voor het achterbeen moest blijven (dus geen traversmatige galop). En vanuit deze positie vervolgens meer naar voren rijden, meer sprong maken.

Het was een super interessante les en de manier van lesgeven vond ik erg prettig. Manon was erg vriendelijk en stond open voor onze manier van kijken naar de materie.

De volgende les is op 27 mei, waarvoor ik me toch nog maar een keer heb opgegeven.

Nu nog even bepalen met wie ik de volgende les rijdt!

 

2011-05-04

NIEUW: Lesavond en lesochtend te Brummen!

Vanaf 6 juni 2011 start Klassiek Paardrijden met een lesavond en een lesochtend op zaterdag.

Deze extra lesfaciliteiten zijn bedoeld voor mensen die overdag weinig mogelijkheid hebben te lessen.
Deze extra avond en ochtend zullen vooralsnog 1x per maand gegeven worden. Mocht er veel belangstelling bestaan en er behoefte zijn aan meer lesmogelijkheden, dan zal deze mogelijkheid uitgebreid worden met een tweede lesavond en -ochtend.

Elke eerste maandagavond van de maand kan men van 18.00 uur tot 22.00 uur een les afspreken, te weten:
6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november en 12 december

Daarnaast is er iedere maand een mogelijkheid om op zaterdagochtend lessen af te spreken van 09.00 uur tot 12.00 uur.
En wel op de volgende data:
11 juni, 9 juli, 3 september 22 oktober, 19 november en 10 december

Deze lesavonden en lesochtenden vinden doorgang bij minimaal  2 aaneengesloten lessen.

Is dit voor jou dé mogelijkheid om toch te kunnen lessen, schrijf je dan snel hier in.

2014-03-23

Lesdag bij Klassiek Paardrijden!

22 maart 2014

Op 21 februari 2014 was er een lesdag op de nieuwe locatie van Klassiek Paardrijden bij Dressuurstal Seren in Vorden. 

De deelnemers Thea Fredriks, Saar Hofmann, Annemarie Remmelts, Hilda Weenink deden mee als praktijkdeelnemers en Martine Kerkhof was aanwezig als theoriedeelnemer.

Om 08.00 uur stonden de mooie stallen klaar om de gastpaarden te ontvangen.

Tijdens een lesdag krijgt iedere combinatie twee maal les met zijn paard en wordt er een theoretisch onderwerp behandeld.
Ditmaal was het onderwerp, op verzoek van de deelnemers:

De wending om de voorhand en de wending om de achterhand.

Deze oefeningen zijn uiteraard geen doel op zich, maar geven een goede indruk over:

 • de balans;
 • coordinatie;
 • concentratie;
 • gehoorzaamheid;
 • soepelheid etc. van paard en ruiter.

                       
a. Keertwending om de achterhand of een halve pirouette in stap

De halve pirouette in stap is een halve cirkel op twee hoefslagen, met een straal gelijk aan de lengte van het paard, waarbij de voorhand om de achterhand draait. Bij de halve pirouette worden de voorbenen en het buitenachterbeen om het binnenachterbeen neergezet. Het binnenachterbeen dient als spil en moet telkens opgetild en weer neergezet worden in de eigen voetafdruk, of iets daarvoor. 

De kwartwending is een voorbereiding op de keertwending van 180°.

Doel van de oefening:

 • Verzamelende werking
 • Snel kunnen wenden, op weinig grond
 • coordinatie en concentratie verbeteren, draagkracht vergrotend
 • achterbenen onder zwaartepunt leren stappen, zodat het verzamelen makkelijker gaat.
 • rechtrichtende oefening -> balans verbeterend

b. Keertwending om de voorhand (schouderbinnenwaartswending)

Bij een keertwending om de voorhand beweegt het paard vanuit halthouden een halve cirkel naar links of naar rechts om de voorhand, waarbij het binnenvoorbeen als spil dient en derhalve zo veel mogelijk op de plaats blijft.

Deze oefening is niet zo bekend en niet iedereen is even gecharmeerd van deze oefening, omdat het het paard makkelijk op de voorhand brengt in plaats van op de achterbenen.

Doel

 • het losmaken en ontspannen van de achterhand
 • gehoorzaamheid van het jonge paard voor zijwaartse hulpen verbeteren

c. De renverswending

Tenslotte kennen we in de Klassieke Rijkunst nog de wending in renvers.

Dit is ook een wending om de voorhand, maar hierbij is het paard tegen de bewegingsrichting in gesteld en gebogen. Vergelijk schouderbinnen-waarts.                                                                                                                                 

Deze oefening wordt aangeleerd door vanuit de rechte lijn de wending door te lopen, waarbij met de renvershouding "vasthoudt".
De achterbenen beschrijven hierbij een grotere wending/cirkel dan de voorbenen.

Zodra het paard deze kwartcirkel begrijpt en kan uitvoeren, kan men het paard op een volte vragen in schouderbinnenwaarts.
Door de lengtebuiging nu te wisselen, komt men in renvers.

Doel van de oefening

 • sterk gymnastiserende werking
 • sterke verzamelingsgraad van de achterbenen
 • verbeterd balans en coördinatie van paard en ruiter

De praktijklessen waren erg leerzaam en bewustmakend. Bij elke combinatie waren er mooie ontwikkelingen waarneembaar in de balans en coördinatie.

 

 

2014-08-17

Lesdag op locatie in Herkenbosch!

15 augustus 2014

Op uitnodiging van Diana Melick ben ik vrijdagmorgen naar Herkenbosch vertrokken voor een lesdag met zes combinaties.

En wat bleek, Diana had TicTac gekocht van een oude lesklant van me. Tictac heeft enkele jaren geleden een maand in training bij Klassiek Paardrijden gestaan en zodoende had Diana mij gevonden.

Voor alle deelnemers was het de eerste kennismaking met de Klassieke Rijkunst en het Rechtrichten.

Als theoriedeelnemer deed Kim mee. Kim rijdt zelf op hoog niveau en stelde kritische vragen. Ik kan dit altijd wel waarderen. Het houd je scherp en brengt leuke discussies op gang. Uiteindelijk lagen onze visies niet zo heel ver uit elkaar.

Na een stuk theorie behandeld te hebben over de natuurlijke scheefheid en het gevolg hiervan op de beweging van een paard, startte de eerste lessen met handwerk.

Hiervoor maakten we gebruik van de kaptoom, wat voor enkelen ook de eerste kennismaking hiermee was.

Ondanks dat alles erg nieuw en onwennig was voor de meesten, waren de eerste oefeningen - de oefening in stilstand, de volte en de rechte lijn - voor iedereen haalbaar.

Na een heerlijke lunch werden de middaglessen gevuld met rijden.

Het was een hele interessante en erg gezellige dag!

Diana bedankt voor de voortreffelijke organisatie en alle deelnemers voor hun interesse en zeer positieve inzet.
Manon bedankt voor het fotowerk en de gezelligheid.

 

2014-05-29

Lesdag mei 2014 bij Klassiek Paardrijden!

29 mei 2014

Op woensdag 28 mei was er weer een lesdag bij Klassiek Paardrijden.

Vijf combinaties namen deel aan deze dag, met hun eigen paard of met een paard van Klassiek Paardrijden.

Thea Fredriks met Dolce maken grote progressie samen. Dolce doet enorm haar best. Haar temperament maakt het soms niet makkelijk voor Thea, maar uiteindelijk vinden ze elkaar toch altijd weer en laten ze een prachtige harmonie zien.

 

Laura Beunk met Daan was voor het eerst op les. Het Rechtrichten is geheel nieuw voor hen. Met veel enthousiasme arrriveerden ze en zowel Daan als Laura waren erg leergierig en stonden volledig open voor alle informatie. Een leuke combinatie om mee te mogen werken.
Hilda met Sissi is een oude bekende van Klassiek Paardrijden, maar nog altijd erg gedreven en gemotiveerd.
Inmiddels hebben ze zich samen al enorm ontwikkeld, maar Hilda zoekt altijd naar meer! Erg inspirerend!
Annemarie Remmelts deed mee met Popeye. Popeye is een grote KWPN'er van 178 cm, terwijl Annemarie niet zo lang is.
Beide hebben ze het super gedaan. De eerste keer op een vreemd paard is altijd een uitdaging, maar Annemarie is een ervaren ruiter en dat kan je goed zien. Super gedaan Annemarie!
Anika kon helaas geen vervoer voor haar eigen paard Sander vinden en deed daarom mee met Ladios. Ladios is een paar weken uit de running geweest vanwege een blessure, maar deze eerste training hebben ze beiden prachtig gedaan. Aangezien Anika stage loopt bij KP, zal ze de komende tijd weer geregeld met hem kunnen trainen.

Alle deelnemers enorm bedankt voor jullie inzet en aandacht en veel succes met trainen de komende tijd!

 

2011-04-22

Lesdag rechtrichten te Arendonk 

5/6 maart 2011

In het weekend van 5, 6 maart 2011 heb ik op uitnodiging van Maria een 2-daagse clinic Rechtrichten gegeven in Arendonk.

In totaal deden zes combinaties en 2 theoriedeelnemers mee.  De paarden waren zeer verschillend van aard, wat het weekend een zeer interessant en leerzaam karakter gaf.

De dag werd begonnen met de basistheorie van het Rechtrichten.

 • Wat is Rechtrichten?
 • Wat moeten we rechtrichten?
 • Waarom moeten we rechtrichten?
 • Hoe richten we het paard recht?

Met deze kennis zijn we aan de slag gegaan. De eerste les bestond uit het werk aan de hand, terwijl de tweede les, na de geweldige lunch, naar ieders behoefte ook rijdend kon worden gedaan. 

Na een zeer intensieve, leerzame en interessante dag sloten we af met alweer een zeer smaakvolle maaltijd.

De volgende dag, zondag 6 maart, begon weer om 09.00 uur met theorie, die handelde over hoe een goed trainingsschema eruit kan zien.

De lessen werden zowel aan de hand gedaan als rijdend, maar ook hebben we gekeken naar het longeren. Zodat aan het einde van dit weekend iedereen genoeg aanwijzingen en handvatten had om de komende tijd mee aan de slag te gaan.

Het weekend was erg geslaagd, de deelnemers waren erg enthousiast en zeer gemotiveerd, de paarden waren geweldig en de organisatie was in één woord super!

Maria, hartelijk dank voor de gastvrijheid en de geweldige verzorging van deze clinic!

2014-03-23

Lesmiddag in Elst!

4 februari 2014

Op 11 januari was ik gevraagd om een lesmiddag in Elst te geven door Francis.

Francis lest al geruime tijd bij Klassiek Paardrijden met haar merrie Nicky en maakt grote vorderingen.

Nicky loopt van nature erg op de voorhand, wat haar erg "zwaar" maakt in de ruiterhand.

Door  het zwaartepunt te verplaatsen via de halve ophoudingen naar de achterhand en haar achterbenen sterker te maken door middel van de dresuuroefeningen schouderbinnenwaarts, travers etc., kan ze inmiddels al veel beter en langer in balans en op eigen benen lopen en laat ze een betere zelfhouding zien.
Om dit te bereiken is het heel belangrijk dat je daadwerkelijk van achteren naar voren werkt en het paard voldoende halslengte laat behouden.

De mensen op stal bij Francis hadden deze veranderingen ook waargenomen en waren geïnteresseerd geraakt.

Reden voor Francis om een lesdag te organiseren.

Er hadden zich drie combinaties aangemeld voor deze lesmiddag, maar er was veel belangstelling door omstanders, die geinteresseerd bleven kijken. Geheel spontaal meldde zich er een vierde combinatie bij aan.

Vier leuke combinaties, die op een fijne manier met hun paard werkten. De tips die ik hen kon geven werden goed opgepakt en gaf zichtbaar resultaat.

Bedankt Francis voor het initiatief en de organisatie.

2014-03-18

Lesochtend met Martine en Marianne

8 januari 2014

Zowel Martine als Marianne volgen de instructeursopleiding bij het NOKR!

Voor deze opleiding zijn ze volop aan het studeren, maar moeten ook de praktische vaardigheden van de Rijkunst geoefend worden.   

Om een keer te proeven aan de zijgangen, hadden we een les afgesproken op één van de paarden van Klassiek Paardrijden.

Marianne mocht met Unity werken en Martine met Ladios.

Beide dames hebben het uitstekend gedaan en zijn met veel nieuwe ervaringen naar huis gegaan.

Deze manier van leren werkt zeer effectief. Door een oefening te voelen op een paard dat de oefening al beheerst, kan de ruiter dit opslaan en meenemen en het als het ware als een blauwdruk over het eigen paard heen leggen.

Naarmate je met meerdere paarden de verschillende oefeningen kan rijden, wordt het steeds makkelijk om het een paard ook aan te leren, omdat je als ruiter de informatie over de oefening vanuit innerlijke overtuiging en met het juiste innerlijke gevoel over kan dragen aan het paard.


                                                                                  

2013-03-05

Lezing Marius Schneider!

5 maart 2013

De lezing van Marius Schneider op 1 maart, die georganiseerd werd door de NOKR was erg leerzaam en is druk bezocht.

Aan de hand van een mooie powerpoint presentatie en diverse skeletonderdelen die hij had meegenomen heeft hij duidelijk in beeld gebracht hoe de diverse optomingen anatomisch inwerken op het lichaam van het paard. 

Het verschil tussen de werking van de kaptoom, de trens en de kandare werd duidelijk uitgelegd. Ook het effect van de hefboomwerking van de verschillende soorten kandares heeft hij zeer duidelijk kunnen uitleggen. Zie ook De werking van de Kandare 

 

 

2011-07-24

Lichtvoetigheid!

24 juli 2011

Lichtvoetigheid is een expressie van soepelheid.

"Zwaarvoetigheid" is een expressie van stug- of starheid. Vooral de galop verraad deze zware beenbelasting makkelijk.


Wanneer het paard soepel en buigzaam is, beweegt hij makkelijk door zijn lijf. Je hoort het paard nauwelijks lopen.
Dit alles heeft weer te maken met de draagkracht van de achterhand. Wanneer de achterhandgewrichten makkelijk buigen en soepel het gewicht op zich kunnen nemen, is het paard in staat zijn gewicht goed met zijn achterbenen te dragen. Hierdoor kan hij als het ware zijn voorbenen eerst neerzetten en daarna het gewicht er pas op zetten.

Een paard dat stug is in de achterhand gewrichten, kan zijn eigen gewicht en dat van de ruiter moeilijk verwerken, waardoor hij zich als het ware van de achterhand afduwt richting de voorhand. (Dit gaat vaak gepaard met het vastzetten of wegduwen van de rug.) De voorbenen worden belast met veel gewicht, waardoor deze luidruchtig op de grond gezet worden (vallen).

 

2011-10-30

Los ≠ Soepel!

30 oktober 2011

Een los paard betekent nog niet een soepel paard.

Een los paard kan al zijn beengewrichten vrij bewegen, maar een soepel paard kan naast zijn beengewrichten, zijn rug los en soepel bewegen.

 

Zolang een paard de rug vasthoudt, zullen de bewegingen niet door het lijf kunnen stromen.

De rug verbindt de achterhand met de voorhand en vormt de brug/schakel tussen de voor- en achterkant van het paard.

Zolang de rug niet soepel is, kan de energie niet vrij door het lichaam gaan. Met als gevolg dat de bewegingen ook niet vloeiend zullen zijn.

Alleen wanneer de rug los, soepel, buigzaam en verend is, kan deze de energie/beweging opgewekt door de achterhand naar de voorhand  transporteren.

Alleen met een soepele rug kan de energie vrij stromen en zullen de bewegingen soepel en vloeiend verlopen, wat het geheel een harmonieus aanzicht geeft.