Waarheid is een illusie waarvan je vergeten bent dat het een illusie is. Nietzsche

Rechtrichten, waarom?

Zolang wij niet op een paard gaan zitten, vormt de natuurlijke scheefheid geen enkel probleem.
In de vrije natuur geeft dit het paard zelfs voordelen.  

 • Zo kan hij zich met zijn links- of rechtshandigheid snel uit de voeten maken.
 • met zijn gewicht op de voorhand hoeft hij al grazend alleen zijn gewicht maar vooruit te duwen om een nieuw stukje gras te vinden.
 • achteruit lopen is tegen natuurlijk, want dan komen ze hun eigen mest tegen.
 • ook cirkels lopen is een onnatuurlijke beweging, want dat brengt ze niet verder

PROBLEMEN
Hélaas kunnen er allerlei problemen ontstaan als wij paarden willen berijden zonder rekening te houden met hun natuurlijke scheefheid.
Door onbegrip, onwetendheid, onkunde en gebrek aan kennis beweegt het paard zich niet altijd met plezier, ongedwongen en vrijwillig onder de ruiter. 

Om toch ons doel te bereiken vervallen we daardoor soms in:

 •   dwang (zweep – bestraffend)
 •   geforceerdheid, door het paard in een geforceerde houding te dwingen (slofteugel, in krul trekken)
 •   krachtmetingen (sporen en spierballenwerk)
 •   frustratie (schelden, verwensingen (b.v. op het wedstrijdterrein)) 

Voorbeelden van problemen die kunnen ontstaan, doordat wij de subtiele signalen van het paard niet begrijpen, of doordat we niet weten hoe we ze op kunnen lossen, zijn:

 • spanning in de rug (harde rug, niet kunnen doorzitten, niet voorwaarts neerwaarts kunnen zakken;psychische spanningen (kijkerig, schrikkerig)
 • eenzijdige buiging
 • ongelijke buiging, kantelen hoofd
 • flegmatiek
 • teveel snelheid ontwikkelen
 • onregelmatigheid
 • hoefkatrolproblemen
 • scheef bekken
 • zadel zakt naar 1 kant, aangespannen spier is dikker dus hoger
 • ruiter zit scheef
 • tanden knarsen
 • tong uit de mond
 • hanetred enz.

VOORKOMEN OF VERHELPEN DOOR BALANS
Willen wij deze problemen voorkomen of verhelpen dan moeten wij het paard rechtrichten zodat hij in balans komt. Dat wil zeggen dat:

 • de linker- en rechterspieren even lang moeten worden;
 • ze moeten leren gelijkmatig te buigen in de lengte; zowel links- als rechtsom
 • ze moeten leren gelijkmatig te stuwen en te dragen met beide achterbenen, waarbij beide achterbenen correct onder de massa geplaatst moeten worden.
 • ze moeten leren hun rugspieren (bovenlijn) te ontspannen en hun buikspieren (onderlijn) aan te spannen, zodat ze de ruiter kunnen dragen.
 • ze moeten leren in een horizontaal evenwicht te lopen
 • met een voorwaarts-neerwaartse tendens
 • met een correct ondertredende achterhand.
 • we de voorhand moeten richten t.o.v. de achterhand. Van de natuurlijke richting naar een kunstmatige richting

Om dit doel te bereiken maken we gebruik van de rechtrichtende buigingsoefeningen.
Door het paard te leren buigen kunnen we het rechtrichten. Zo ontwikkelt het van nature asymmetrische paard zich tot een kunstmatig rechtgericht paard, dat zich laat en kan verzamelen.

Een breed scala aan rechtrichtende buigingsoefeningen biedt ons de mogelijkheid het paard maximaal te ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden.
Waarbij het paard behoedzaam en zonder druk getraind wordt, zodat hij zich kan ontwikkelen tot de elegante, trotse en zelfbewuste verschijning die hij van nature is.

DOEL: VERZAMELEN
Het doel van de dressuur is het paard te kunnen verzamelen, zodat hij snel en wendbaar wordt.
Door de diverse rechtrichtende buigingsoefeningen in de juiste volgorde en dosering aan te bieden, groeit het paard uit tot een sterk, wendbaar, soepel en buigzaam, gehoorzaam en rechtgericht paard, dat zich laat verzamelen.
Hierbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke harmonie tussen paard en ruiter. Op deze manier kan het paard tot op hoge leeftijd zowel fysiek als mentaal gezond blijven.

Het scheve paard ontwikkelt zich tot een rechtgericht paard. Het rechtrichten loopt als een rode draad door de gehele opleiding van het paard, want alleen een paard dat op alle punten is rechtgericht, is voorbereid op de verzameling.

Alleen een rechtgericht paard:

 • laat zich naar beide zijden gelijkmatig inbuigen;
 • laat zich verzamelen en oprichten, om te komen tot een rijkunstig evenwicht;
 • kan gelijkmatig stuwen en dragen met beide achterbenen;
 • ontspant zijn bovenlijn en spant zijn buikspieren aan, waardoor hij met de achterbenen onder de massa kan treden en met de tendens
 • kan zich met een voorwaarts-neerwaartse tendens voortbewegen en in de hand komen (aanleuning).

De rechtrichtende buigingsarbeid is dus geen doel op zich, maar een middel om het paard recht te richten, zodat het zich laat verzamelen.  

SAMENGEVAT
Het doel van het rechtrichten is dus als volgt samen te vatten:

 • draagkracht ontwikkelen;
 • meer souplesse en buigzaamheid ontwikkelen;
 • betere balans/coördinatie ontwikkelen
 • een blij, gezond en sterk paard; (algeheel fysiek en geestelijk welzijn)
 • een gehoorzaam, makkelijk te sturen paard;
 • een rechtgericht paard dat zich laat verzamelen;
 • de elasticiteit en de kracht van de rug-, hals- en buikspieren ontwikkelen;

  Het gymnastiseren van het paard ligt ten grondslag aan iedere discipline binnen de paardensport.
  Het doel mag dan per rijstijl en tak van sport verschillend zijn, maar elk paard moet leren:
 • zijn rug te gebruiken;
 • met zijn achterhand vermeerderd onder de massa te treden;
 • gewicht van de voorhand over te nemen op de achterhand. zodat deze zich relatief kan oprichten en het paard lichter in de hand/schouder/voorhand wordt.

Om een paard te gymnastiseren hebben we de beschikking over diverse dressuuroefeningen. Door deze oefeningen in de juiste mate, op het juiste moment en in de juiste dosering aan te bieden aan het paard, zal het paard zich lichamelijk en geestelijk op een gezonde manier ontwikkelen.

Je kan dus stellen dat de gymnastisering een stabiele basis creëert, die vooruitgang en specialisatie in de hand werkt.
Niet de (top)prestatie is het doel, maar juist het ontwikkelen van een atletisch paard, welke tot topprestaties in staat kan zijn.

Soepele, ontspannen paarden zullen bovendien makkelijk reageren op kleine hulpen of aanwijzingen. Ze worden “durchlässig”, wat het resultaat is van het gymnastiserende rijden.

Hoe hoger het niveau en hoe groter de prestatie, hoe belangrijker de gymnastisering is.

Door ontspannende en aanspannende of verzamelende oefeningen af te wisselen ontwikkelt de spierkracht. Hierbij moeten we ontspanning niet verwarren met verslapping en verzameling niet verwarren met spanning.

 

Ontspannen betekent:

        •   voorwaarts neerwaarts rijden van hals en hoofd, waarbij: 
        •   hoofd en halslengte toenemen;
        •   de romp/frame van het paard langer wordt

Doordat ook tijdens de ontspanning de beweging vanuit de achterhand naar de hand toe blijft komen, (dynamisch en actief blijft,) waardoor de achterhand blijft ondertreden, komt het paard niet op de voorhand.

Verzameling (aanspannende oefeningen) betekent:

 • het meer gaan “zitten” in de achterhand;
 • de achterbenen treden vermeerderd onder de massa;
 • waardoor de buigzaamheid vergroot wordt;
 • de voorhand lichter wordt, zodat
 • hoofd en hals zich meer oprichten
 • het paard nageeflijker wordt
 • het frame korter wordt.

Iedere gekozen oefening moet qua uitvoering passen bij de leeftijd en het opleidingsniveau van het paard!

Kenmerken van een "van voor naar achteren" gereden paard (in de houding getrokken paard) kunnen zijn:

 • de voorbenen maken veel actie, terwijl de achterhand niet mee doet., treedt niet onder de massa;
 • het hoogste punt van het paard is niet zijn nek, maar een punt daarachter;
 • het paard loopt vaak achter de teugel;
 • het paard vertoont symptomen van spanning, b.v. tandenknarsen, staart zwiepen, vastgehouden rug die de ruiter niet laat zitten;
 • de ruiter gebruikt zichtbaar veel spierkracht.

Uiteraard moet rekening gehouden worden met de anatomische aanleg van het paard t.a.v. de mate van verzameling, de mate van oprichting, de nageeflijkheid, en de buigzaamheid van de gewrichten van de achterhand. 

Lees verder:
Rechtrichten, wat?
Rechtrichten, hoe?


Terug naar boven

Heeft u vragen of interesse?

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse? Vult u dan onderstaand formulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Naam:
Email: