Als de leerling bereid is, zal de leermeester verschijnen. Oosters spreekwoord

Masterclass instructeurscursus door paarden begrijpen 2009

In 2009 werd door Marijke de Jong van Paarden Begrijpen een Masterclass georganiseerd voor instructeurs.
De cursus bestond uit vijf maal een tweedaagse training, waarin o.a. aandacht werd besteed aan:

 • vergroten van de theoretische kennis
 • vergroten van de rijvaardigheid
 • vergroten van de didactische vaardigheden als instructeur
 • trainen van de waarneming/het oog
 • het uitwisselen van ervaringen en bevindingen als ruiter en als instructeur

Deze cursus was een vervolg op de Instructeurscursus en de Masterclass, welke ik beide reeds voltooid heb.
Onderstaand een kort verslag van deze Masterclass trainingen.

2/3 september 
8/9 juli 
12/13 mei 
8/9 april 

Saleroso
Ladios
Afwezig
-

Terug naar "Scholing"MASTERCLASS                                                 2/3 september 2009

Op woensdag en donderdag, 2 en 3 september 2009 vond alweer de vierde masterclass instructeurscursus plaats. Ditmaal heb ik voor het eerst Saleroso meegenomen.
Een goede gelegenheid om te kijken hoe hij zich laat vervoeren met de trailer en hoe hij zich voelt en gedraagt in een vreemde omgeving.

Zoals altijd werd er tijdens deze tweedaagse theorie behandeld en naar de persoonlijke vaardigheden gekeken

In de theoriegedeelten hebben we de squiretest en de riddertest met de daarbij behorende longetest behandeld.

 • de essentie van de testen
 • de volgorde
 • de uitvoering
 • de aankleding qua muziek, kleding etc.

Tijdens de lessen kon iedereen werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Dit varieerde van longeren, werk aan de hand en rijden.Met Saleroso heb ik t.a.v. het longeren weer waardevolle tips meegekregen, waaraan ik komende weken thuis weer kan werken. Zo hebben we een begin gemaakt met de galop en de non-progressieve overgangen.

Tijdens het rijden zijn we doorgegaan met de training zoals thuis en hebben hieraan toegevoegd de zijgangen langs de wand.
Hij pakte alles snel op deed het prima. Echt een heel fijn paard om mee te mogen werken.
Terug naar boven


MASTERCLASS                                                               8/9 juli 2009

Voor deze tweedaagse training had ik Ladios meegenomen.

Dag I:

De praktijk.
Gedurende de laatste maanden dat ik Ladios train, bespeurde ik toch nog steeds verbetering en voortuitgang. Daarom leek het me interessant om te kijken of anderen deze ontwikkeling ook waarnamen.
En gelukkig was dat het geval. Unaniem was men het erover eens dat Ladios zich enorm ontwikkeld had in het laatste half jaar.

Hij was:

 • veel ruimer geworden in zijn bewegingen
 • regelmatiger geworden
 • had veel halslengte gekregen
 • was veel buigzamer geworden.
 • betere bespiering gekregen

Door deze verbeteringen konden we nu voorzichtig naar de halfsteps toewerken.

Een hele klus voor hem maar ook voor mij. Aangezien men hiervoor eenhandig moet gaan rijden.
Het zweepje wordt hier zodanig ingezet dat, door voorzichtig bij de staartinplant te tikken, het paard leert begrijpen dat hij moet zakken in de achterhand (de staart meer naar de grond moet brengen). Hiervoor moet hij dus gewicht gaan overnemen van de voorhand naar de achterhand, zodat door de vermeerderde belasting van de achterhand, de achterhand-gewrichten zich verder zullen buigen.
Na enig oefenen liet Ladios werkelijk enige passen halfsteps zien. Wat een geweldig knap paard!

De theorie.
Uiteraard kwam de theorie ook uitgebreid aan de orde.
De eerste dag stond in het kader van de visie van verschillende grootmeesters t.a.v. de natuurlijke scheefheid. Hierover werd uitgebreid gefilosofeerd en gediscussieerd naar aanleiding van hun citaten uit de boeken. Heel interessant en leerzaam!

Dag II:

De theorie.
De tweede dag stond de theorie in het licht van de halve ophouding. Een onderwerp dat eigenlijk niet uitgebreid en vaak genoeg behandeld kan worden, zo bleek wel tijdens deze masterclass.

Deze vaak “vage” hulp is van doorslaggevende betekenis voor het rijden.
De halve ophouding wordt o.a. gebruikt om het paard te:

 • herbalanceren,
 • voor te bereiden op een nieuwe oefening
 • een verandering van tempo of gang aan te kondigen
 • het paard te verzamelen etc.

De praktijk.
In het praktische gedeelte werd er van paard geruild. Dat is altijd een van de leukste onderdelen van de masterclass.
Omdat men het andere paard niet kent, komt het hierbij werkelijk aan op het echte ruitergevoel en moet men in een half uur het paard zien te verbeteren.


Terug naar boven


MASTERCLASS INSTRUCTEURS                                      8/9 april 2009 

Deze eerste Masterclass vond plaats op de Maesberg te Arnhem.
Aangezien ik met Popeye in training stond in Heteren bij Paarden Begrijpen, had ik besloten ditmaal geen paard mee te nemen en alleen mee te doen als theoriedeelnemer.

Tijdens deze eerste twee lesdagen werd gekeken naar de eigen rijvaardigheid, het lesgeven, en werd gewisseld van paard.
Vooral deze laatste oefening was zeer interessant en leerzaam om te zien. Daarnaast werden er veel ervaringen uitgewisseld.


Terug naar boven

Heeft u vragen of interesse?

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse? Vult u dan onderstaand formulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Naam:
Email:

NOKR